Missie en visie

Missie

RumiDervish heeft als missie het bevorderen van kwaliteit van leven, met als speerpunten alle doelgroepen en de multiculturele samenleving. Wij doen dit bij cliënten thuis in hun eigen taal en cultuur. Hierdoor ziet RumiDervish samenwerking met andere partijen als toegevoegde waarde. RumiDervish wil het complete pakket van zorg thuis door vaste en kleine teams van professionele medewerkers bij de cliënt laten verrichten, waardoor clienten altijd de vertrouwde gezichten zien. De zorg is optimaal afgestemd op de wensen van de cliënt en is kwalitatief hoogwaardig. Samenwerking tussen de zorgprofessional, cliënt en haar ondersteuners staat bij RumiDervish als pioriteit heel hoog

Visie

RumiDervish wil mensen uit de multiculturele samenleving die een behoefte hebben aan zorg tegemoetkomen. Dit doen wij door te werken vanuit een aantal kernwaarden:
•    Zorg op maat
•    Respect voor elkaar
•    Klantvriendelijk
•    Passend toezicht
•    Ruimte voor medezeggenschap

Doelgroep

Zoals hierboven omschreven richt Rumi Dervish zich voornamelijk op de multiculturele doelgroep in de regio Zwolle. Onze cliënten zijn over het algemeen eerste generatie immigranten met een culturele en taalbarriëre waardoor zij geen zorgverlening van autochtone thuiszorgorganisaties willen aanvragen terwijl zij wel zorg en ondersteuning nodig hebben. Rumi Dervish ondersteunt deze doelgroep door hen te begeleiden vanaf de start van de zorgvraag naar het aanvragen van een indicatie en het inkopen van de zorg. Zelf bieden wij onze cliënten de volgende zorg aan:

  • Huishoudelijke hulp
  • Begeleiding (individueel)
  • Dagbesteding
  • Persoonlijke verzorging
     

Verpleging maakt geen onderdeel uit van het zorgaanbod, hiervoor zijn geen medewerkers beschikbaar met de juiste kwalificaties.
Uitsluitingscriteria
Als kleine zorgorganisatie kan Rumi Dervish nog niet aan elke zorgvraag tegemoet komen. Om te voorkomen dat wij aanmeldingen krijgen van cliënten die wij niet van dienst kunnen zijn en om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen hebben wij uitsluitingscriteria opgesteld:

 

  • Er wordt geen zorg geleverd op het gebied van verpleegtechnisch handelen. Rumi Dervish BV kan deze zorg nog niet 24/7 garanderen en zal cliënten die deze zorgvraag neerleggen dan ook doorverwijzen naar een alternatieve zorgaanbieder;
  • Er wordt geen zorg geleverd aan cliënten met een crisisgevoelige GGZ problematiek die hiervoor niet onder behandeling staan. De crisisgevoeligheid van deze doelgroep past niet binnen onze manier van zorgverlenen.
     

De uitsluitingscriteria worden minimaal jaarlijks tijdens de Organisatiebeoordeling opnieuw bekeken en eventueel aangepast.